Historisch beeldmateriaal van Blerick

Home Brugstraat Cartografie Pontanusstraat De Staay (veerhuis) Sur Meuse (veerhuis) Contact

Brugstraat

De Brugstraat was een straat die de aanloop vormde naar de brug, een soort kops einde van de Antoniuslaan. Er lagen zes panden met allemaal een 'commerciële functie' en een kiosk/tolhuis. Jan Titulaer heeft een heel mooi artikel geschreven over de verdwenen Brugstraat, dat je zeker moet lezen. De laatste jaren van zijn bestaan (vanaf 1941) is, door de annexatie van Blerick door Venlo, de Brugstraat hernoemd naar Frederik Hendrikstraat. Ik zal die naam hier verder niet gebruiken vanwege de mogelijke verwarring.

M.n. dank aan 'Witchie van H' en 'Mooder Maas' voor het vele researchwerk en het beschikbaar stellen van hun verzameld materiaal!


De huizen van links naar rechts, gezien vanaf de Antoniuslaan:

Brugstraat 1Café-Restaurant "St. Michel" / Café-Restaurant M.A. Pigmans /
Café Sijmons ("Piet van Brooker Kuëp"), P. Sijmons / Café Wagemans
Brugstraat 2bovenwoning
Brugstraat 3Café Margraf, P. Margraaf / Café "De Beurs", M.A. Penninx-Gubbels
Brugstraat 4bovenwoning
Brugstraat 5Café Ewalds ("Blariacus Keller"), W.J.J. Ewalds
Brugstraat 6bovenwoning
Brugstraat 7?Paviljoen Ewalds
Brugstraat 7 (later 9?)Garage Halmans-Jenneskens
Brugstraat 9 (later 11?)Kapper Manders / Kapper Simais
Brugstraat 10 (later 12?)Bovenwoning Protestants Militair Tehuis (PMT)
Brugstraat 11 (later 13?)Protestants Militair Tehuis (PMT); beheerder Willem Ros
Brugstraat ??Tolhuisje/kiosk

Ligging Brugstraat

Copyright: Jan Titulaer

Ligging Brugstraat

Ligging Brugstraat

Indeling Brugstraat

Maasbrug, Villa Arthur

Brugstraat 1


1894
Brugstraat 1

1920-1930
Brugstraat 1

Brugstraat 1

Brugstraat 5

Brugstraat 9

1920
Brugstraat 11

Kapper W.Manders aan de Brugstraat in Blerick. In de deuropening Wiel Manders, met hoed op Sief Manders.

ca. 1922
Brugstraat 11?

Artikel uit (vermoedelijk) christelijk blad: "Tehuis te Venlo, - Het feit dat thans vele jongemannen van Prot. huize hun dienstplicht te Venlo hebben te vervullen, maakt de stichting van een nieuw Tehuis aldaar noodzakelijk. Het H.B. slaagde naar wensch. De afdeeling en de huisouders zijn vol ijver.". Op de voorgrond Willem Ros, de beheerder (met stropdas) met zoon Willem op de schoot en zijn vrouw Geertje erachter. [met dank aan Hans Ros]

ca. 1922/1923
Brugstraat 10

Beheerder Willem Ros (1892-1969) en zijn vrouw Geertje Ros-De Bruijn (1895-1981) en zoon Willem (1920), boven de huwelijksfoto (1919, 's Hertogenbosch), daaronder waarschijnlijk in de bovenwoning van het PMT. Het gezin is in 1926 verhuisd naar Den Haag. [met dank aan kleinzoon Hans Ros]

Villa Arthur

Villa Arthur

Antoniuslaan, Villa Arthur

Antoniuslaan, Villa Arthur


1930
Brugstraat 7
Halmans-Jenneskens


1932
Brugstraat 1
Brand


1935
Brugstraat 9
Halmans-Jenneskens

1936
Brugstraat 1

Interieur Café-Restaurant M. Penninx.

1938
Brugstraat 9
Halmans

Kazemat


'Der Peter' (Peter Janssen) heeft een artikel geschreven over de kazematten in Blerick.
Foto links collectie Dick Schoenmakers.

1940-1945

1940-1945

"Bezetter bij brug Blerick"

1940-1945

1940-1945

1941

Broodbezorging bakkerij G. Mercus

1944

2012

Opgravingen

2012


Opgravingen
Copyright: Andreas Heuijerjans