Historisch beeldmateriaal van Blerick

Home Brugstraat Cartografie Pontanusstraat De Staay (veerhuis) Sur Meuse (veerhuis) Contact

Veerhuis De Staay

De veerhuizen De Staay en Sur Meuse vormden eeuwenlang – beide bestonden in elk geval al in de 17e eeuw - de verbinding met de Maas. Via de Maas was Blerick verbonden met de steden van Luik tot Dordrecht, hetgeen belangrijk was voor de ontwikkeling van bedrijvigheid in Blerick. Via de maasschippers en kooplieden ontwikkelden zich families als Berden, Houba, Gijsen, Titulaer, Gelissen, Joiris in Blerick.


Eigenaren/uitbaters

???-1834Hendrik Paulus Houba (1760-1833)
1834Gerard van den Pasch
1876vrouw en kinderen Gerard van den Pasch
1927NV Stoombootonderneming H. Janssen (Lith)
1927-1935Gepacht door weduwe Wilders-Van Heugten
1935-1945Gepacht door Jozef Hubert Peeters

1560
Jacob van Deventer

1677
Cornelis Lowis

1710

1701-15

Samuel Du Ry de Champdoré [Rijksmuseum]

1834
Verkoop nalatenschap Houba

Ligging De Staay
1849
(Detail Rivierkaart)

1860

A.F. Bauduin (1820-1885) [Bron: Uit een fotoalbum van rond 1860, coll. Flip Bool, Den Haag. Zie www.foundphotography.nl voor het complete album.]

1940
Veerpont

1944

ca.1945